ภาพนกยูงแสนสวย (Beautiful Peacock Picture) 
นกยูง (Peacock) นกยูงเป็นสัตว์ตระกูลนกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนกที่มีขนสวยงามมากที่สุดตัวหนึ่ง เนื่องจากทั้งความยิ่งใหญ่ที่จัดว่าเป็นไก่ฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์ [wikipedia] และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนกยูงเพศผู้ที่มักจะแผ่หางออกมาเพื่ออวดนกยูงเพศเมีย ซึ่งการแผ่หางในที่นี้เราเรียกว่า รำแพน


  
ภาพนกยูงนี้โปรดสังเกตุตัวสีขาว ซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกได้ถึงความรัก ความบริสุทธิ์ และเป็นสีที่หาได้ยากยิ่ง


นกยูงมักอาศัยในป่าดิบแล้งมีพฤติกรรมมักร้องในตอนเช้าและตอนเย็น กินพืชและแมลงเป็นอาหาร สำหรับในอาเซียน (ASEAN) สามารถพบได้ตามแหล่งธรรมชาติทางแหล่งตอนใต้ของประเทศจีน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย ลาว กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย 

ที่มา : wikipedia.org
    

Beautiful Peacock Picture Gallery


 
MrPandaman


( Last update on 2014-09-26 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

1,773 : 2,210