แนวปะการังเทียม ประติมากรรม ใต้น้ำ 
การสร้างแนวปะการังเทียมเป็นหนึ่งในวิธีอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเล ให้สัตว์น้ำน้อยใหญ่ใต้ท้องทะเลได้อาศัย แต่การสร้างแนวปะการังส่วนใหญ่แล้วมักนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วไปกองๆไว้เป็นแนวปะการัง อย่างเช่นซากเรือ ซากรถถัง เป็นต้น แต่ศิลปินต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงได้เกิดไอเดียนี้ขึ้น คือการสร้างศิลปะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิด ประติมากรรมแนวปะการังเทียมใต้น้ำ (Artificial reefs) นี้ขึ้น ถือว่าได้ประโยชน์และกำไรสองต่อเลยทีเดียว


ที่มา : Jason decaires taylor , Kozyndan , Roberto Diaz Abraham via MUSA , advancedaquarist.com , lovethesepics.com
 

Artificial reefs picture Gallery


 
MrPandaman


( Last update on 2014-02-20 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

1,036 : 1,100