เพิ่มเลขหน้าเอกสารใน Microsoft Word

การทำให้เอกสารมีเลขหน้าแล้วรันลำดับอัตโนมัติ
1.เปิดโปรแกรมแล้วเลือกแทรก ที่เมนูบาร์


2.เลือกหมายเลขหน้า แล้วเราเลือกได้เลยว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งไหน ในที่นี่เลือก ด้านบนของหน้า>ตัวเลขธรรมดา 3


3.จากนั้นกดที่ ปิดหัวกระดาษแลวท้ายกระดาษ4.เมื่อขึ้นเอกสารหน้าใหม่เลขหน้าก็จะรันตามลำดับให้อัตโนมัติ


 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2016-12-07 )

 Artticle |  Email |  Facebook

371 : 435