Random ตัวเลข C#

การ Random ตัวเลข ในภาษา C#ในที่นี้จะทำการ Random ตัวเลขจาก 1-100 กันนะครับ มาเริ่มกันเลยครับ.. ขั้นแรกสร้าง โปรเจคเปล่าขึ้นมาเช่นเคยครับ และนำคอนโทลมาวาง ตามภาพ

 
เมื่อวางคอนโทลเรียบร้อยแล้ว ดับเดบิ้ลคลิกที่ ปุ่ม "Random" และเขียนโค้ดตัวอย่าง ดังนี้

 
เสร็จแล้วลองรันโปรแกรม และเมื่อกดที่ปุ่ม "Random" ผลที่ได้ก็จะเป็นตัวเลขที่ทำการสุ่มจากตัวเลข 1-100 มา 1 ค่าครับผม


 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2016-12-19 )

 Artticle |  Email |  Facebook

782 : 884