Export ไฟล์งานวีดีโอสู่ภายนอก (Premiere Pro)Export ไฟล์งานวีดีโอสู่ภายนอก เพื่อที่จะเอาไปใช้งานอื่นๆต่อไป
เร่งสปีดให้กับคลิปวีดีโอ (Premiere Pro)เป็นการเร่งสปีดคลิปวีดีโอให้มีความเร็วขึ้น
ตัดแบ่งคลิปวีดีโอด้วย Razor Tool (Premiere Pro)เป็นการตัดแบ่งคลิปวีดีโอด้วย Razor Tool เพื่อให้คลิปแยกออกจากกัน เพื่อตัดในส่วนที่เราต้องการ
ทำตัวหนังสือไหลปิดรายการ (Premiere Pro)ทำตัวหนังสือไหลปิดรายการ ตัวหนังสือจะค่อยๆเลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบน
ซ้อนวีดีโอและลบฉากหลัง (Premiere Pro)ซ้อนวีดีโอและลบฉากหลังสีดำออก
ใส่ตัวหนังสือในวีดีโอ (Premiere Pro)ใส่ตัวหนังสือในวีดีโอ ข้อความ ต่างๆ ที่ต้องการ
สร้างแถบสี Bars and Tone (Premiere Pro)สร้างแถบสี Bars and Tone เพื่อใช้ในการไตเติ้ลก่อนเข้าเนื้อหาวีดีโอ
สร้างวีดีโอนับเวลาถอยหลัง (Premiere Pro)สร้างวีดีโอนับเวลาถอยหลังด้วย Universal Counting Leader ใช้ในการทำไตเติ้ลรายการหรืออื่นๆ
ย้อมสีวีดีโอด้วย RGB Curves (Premiere Pro)ย้อมสีวีดีโอด้วย RGB Curves เพื่อให้วีดีโอเปลี่ยนสีเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์คนดู
สร้างวีดีโอสไลด์ง่าย ด้วย Adobe Premiere Proสร้างวีดีโอสไลด์ง่าย ด้วย Adobe Premiere Pro เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอมืออาชีพ