ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น C#

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมารู้จักกับ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในภาษา C# กันนะครับ เริ่มต้นจาก สร้างฟอร์มเปล่ามา 1 ฟอร์มแล้วนำคอลโทรมาวาง ดังนี้ปุ่ม PI คือ ฟังก์ชัน เรียกใช้ค่า พาย
ปุ่ม Celling คือ การปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มแบบปัดขึ้นอย่างเดียว
ปุ่ม Floor คือ การปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มแบบปัดลงอย่างเดียว
ปุ่ม Round คือ การปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มแบบปกติ
ปุ่ม Pow คือ ฟังก์ชัน ยกกำลัง

 
เริ่มจากฟังก์ชัน PI กันเลยนะครับ ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "PI" แล้วพิมพ์โค้ด ตามภาพ


 
เมื่อรันโปรแกรม แล้วกดที่ปุ่ม "PI" ผลที่ได้ ดังนี้


 
ต่อไปดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "Celling" เป็นฟังก์ชันปัดเศษแบบปัดขึ้นอย่างเดียว พิมพ์โค้ด ดังนี้


 
เมื่อรันโปรแกรม ให้ใส่ตัวเลขเป็นทศนิยมใน textbox และ กดที่ปุ่ม "Celling" ผลที่ได้ ดังนี้


 
ต่อไปดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "Floor" เป็นฟังก์ชันปัดเศษแบบปัดลงอย่างเดียว พิมพ์โค้ด ดังนี้


 
เมื่อรันโปรแกรม ให้ใส่ตัวเลขเป็นทศนิยมใน textbox และ กดที่ปุ่ม "Floor" ผลที่ได้ ดังนี้


 
ต่อไปดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "Round" เป็นฟังก์ชันปัดเศษแบบปกติ พิมพ์โค้ด ดังนี้


 
เมื่อรันโปรแกรม ให้ใส่ตัวเลขเป็นทศนิยมใน textbox และ กดที่ปุ่ม "Round" ผลที่ได้ ดังนี้


 
ต่อไปปุ่มสุดท้ายครับ ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "Pow" เป็นฟังก์ชันยกกำลัง พิมพ์โค้ด ดังนี้


 
เมื่อรันโปรแกรม ให้ใส่ตัวเลขใน textbox และ กดที่ปุ่ม "Pow" ผลที่ได้ ดังนี้ 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2016-12-26 )

 Artticle |  Email |  Facebook

559 : 617