Computer & ICT

CheckInput ภาษา C#   วันนี้จะมาทำการดัก Error กันนะครับ เป็นการเช็คอินพุตที่รับเข้ามา คือ จะรับค่าจาก Textbox มาครับ โดยเราจะกำหนดให้รับค่าเฉพาะตัวเลข ถ้ามีการใส่ตัวอักษรใดๆลงไปจะมีการแจ้งเตือน

เขียน โปรแกรม c# | สอน c# | CheckInput ภาษา C# | เรียน c# | c# เบื้องต้น | สอน เขียน c# | สอน ภาษา c# | ภาษา c# เบื้องต้น | 
Continue reading →

Computer & ICT (Information and Communication Technology) รวบรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไอทีต่างๆทั่วไป อันได้แก่ บทความเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development) , วิธีใช้งานโปรแกรม (Program Helpdesk) , คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Computer Network) , และไอซีทีทั่วไป (Information and Communication Technology : ICT)